Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi

HAKKINDA

Günümüzde Türkiye’de bilimsel çalışma yapan yerbilimcilerin en büyük sıkıntılarından biri deprem verisine ulaşamamak veya nasıl ulaşacağını bilememektir. Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (TDVM)’nin kurulması ile araştırmacılar ihtiyaç duydukları veriyi tek bir merkezden düzenli ve zenginleştirilmiş olarak alabilecek, böylelikle araştırmacıların rekabet gücü artacak, sismolojik problemlerin çözümlerinde yenilikler sağlanacaktır. AFAD’ın çatısı altında Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi’nin kurulması ile Türkiye’deki tüm sismik ağlardan gelen veriler birleştirilecek ve arşiv sistemi geliştirilecektir. Aynı zamanda 6525 sayılı kanunla deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eş zamanlı olarak başkanlığa aktarması hususunda hüküm konmuştur. Türkiye Deprem Veri Merkezi, benzeri veri merkezlerinin Amerika, İngiltere, Japonya ve Avrupa’da örnekleri olmasına rağmen, Ortadoğu, Kafkasya, Arap Yarımadası ve Orta Asya’da benzeri bulunmamaktadır.

 

Türkiye Deprem Veri Merkezi’nin, bu bölgelerdeki sismoloji merkezleri ile antlaşmalar yapıp, bahsedilen bölgelerdeki sismolojik verileri içeren bir Uluslararası Veri Merkezi’ne dönüşmesi, Türkiye’nin bu alanda da önder ülke olması hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. Veriye ulaşan yerbilimci sayısının artması ile sismoloji alanında yapılan çalışma sayısı artacaktır. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar genç araştırmacıların bu sonuçlardan faydalanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, elde edilen sonuçlar Afet Yönetimi Sisteminin gelişmesine de yardımcı olacaktır. Ayrıca çoğu araştırmacı araştırma kurumu içerisinde yeterli hesaplama kaynaklarına sahip değildir. Bu verilere yüksek hızlı erişime sahip olacak yüksek performanslı hesaplama kaynaklarının kişi, üniversite veya kurum ayrılmadan sağlanabilmesi, aynı zamanda bütün araştırmacılara eşit koşullarda araştırmalarını yürütme şansı tanıyacaktır. Bu işlemin gerçekleştirilmesinde verilerin merkeze aktarılması ve ulusal ve uluslararası kullanıma açılması için uygun veri iletim yollarının oluşturulması oldukça önemlidir. Proje 2011 yılında başlamış olup, mevcut veri ağının kullanılması, verilerin korunması, verilerin depolanması ve yedeklenmesi konusunda projeye destek verecek olan TÜBİTAK-ULAKBİM ile protokol imzalanmıştır.

AFAD_TDVM amaçı ülkemizde ve yakın çevresindeki meydana gelen depremleri izlemek, gözlemlemek amaçıyla kurulan Zayıf ve Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem İstasyonlarından elde edilen gerçek zamanlı ve Offiline verileri tek bir merkez toplamak, düzenlemek , saklamak ve kullanıcıların paylaşıma açmak amacıyla kurulmuştur. AFAD –TDVM yapısı içinde İnternet standartları, web servisleri, çeşitli yazılımlar kullanılarak, farklı verilerin entegrasyonu, birleştirilmesi ve kullanıcıların paylaşımına açılması sağlanmıştır.

 

Güncel Veri Sağlayıcılar

AFAD-TDVM, Ülkemizde çeşitli kurum/kuruluş, üniversiteler, araştırma merkezleri tarafından, depremleri izlemek ve sismik aktiviteyi gözlemek amacıyla kurulan deprem istasyonlarında elden edilen gerçek zamanlı (real time) ve Offline veriler uluslar arası standartlarda tek bir merkezde birleştirilip, düzenlenip, depolanarak kullanıcıların paylaşımına açılır.

 

AFAD-TDVM, tarafında kullanıcılara sağlanacak olan veriler,

 • Olay Bazlı Deprem Verisi (Earthquake Event Data)
 • Sürekli Deprem Dalgaformu Verisi (Continuous Broadband and Short Period Waveform Data)
 • İvme Dalgaformu Verisi (Acceleration Waveform Data)

 

AFAD-TDVM, sağlayacağı verileri formatı,

 • MiniSEED
 • SEED (Full Seed)
 • Dataless, SEED File
 • Journal File (Load Only)

 

AFAD-TDVM, veri sağlayan merkezler,

 • AFAD – Deprem Dairesi Başkanlığı ( Ulusal Zayıf ve Kuvvetli Yer Hareketi Ağı)
 • Anadolu Ünivesitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Ensitüsü
 • Antalya Valiliği
 • Artvin, Devlet Su İşleri Genel Bölge Müdürlüğü
 • Atatürk Üniversitesi, Deprem Araştırma Merkezi
 • Cumhuriyet Üniversitesi, Deprem Araştırma Merkezi
 • DOHAD - Doğa Hareketleri Araştırma Derneği
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Deprem Araştırma Merkezi
 • Düzce Belediyesi
 • İskenderun Belediyesi
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediyesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Osmangazi Belediyesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Tübitak – MAM, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Merkezi