Projeler

PROJE ADI

KAYNAK

AÇIKLAMA

DURUMU

Türkiye’nin Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Sisteminin Genişletilmesi ve Yoğun Yerel Ağların  Kurulması Projesi NATO

Proje kapsamında, BYT-NET( Bursa, Yalova Net) ve MAT-NET ( K.Maraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye Net) Yerel Ağları kurulmuştur.

Tamamlandı
İzmir Metropolü İle Aliağa Ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi TUBITAK

 

İzmir Metropol Alanında 16 adet ivme-ölçer istasyonu kurulmuş, bu istasyonlara ait MASW ölçümleri ile İzmir Metropol sınırları ile Aliaga ve Menemen lçelerini de kapsayacak sekilde, zemin hakim periyotları ile ivme büyütme degerlerinin elde edilmesine yönelik miktotremör ölçümleri yapılmıştır.

 

Tamamlandı

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanının Ulusal Standartlara Göre Derlenmesi

TUBİTAK

1976 - 2007 yılları arasındaki 3000 olay  ve 4600   ham data  windows tabanlı USDP (Utility Software for Data Processing) yazılım paketi  ile  işlenmiş ve internet sayfası veri tabanında araştırmacılarla paylaşılmıştır. Ayrıca proje kapsamında 238 adet istasyonun zemin parametreleri belirlenmiştir.

 

Tamamlandı

Shake Map Uygulaması

UDAP

M≥4.0 olan depremlerden hemen sonra otomatik olarak PGA, PGV, Şiddet ve PSA parametrelerine dayalı tahmini haritalar üretilebileceği gibi ölçülmüş gerçek ivmelerden  de bu parametreler haritalanacaktır.

 

Devam Ediyor

İstasyonların Zemin Parametrelerinin Belirlenmesi

UDAP

 

Zemin bilgileri eksik olan istasyonların MASW ve REMİ yöntemleriyle ölçümleri yapılarak Vs,30 değerleri, zemin hakim peryodu bulunacak ve AFAD formatında istasyon zemin formları oluşturulacaktır.

Devam Ediyor

Network ve Genlik Tabanlı Erken Uyarı ve Alarm Sistemlerinin Geliştirilmesi (GETAlarm)            (Pilot Çalışma)

 

UDAP

 

Tüm Dünya’da tektonik yönden aktif bölgelerde kritik tesislerde kullanılmaya başlanan deprem erken uyarı sistemlerinin ülkemiz için kullanılabilirliğinin seçilen alanda test edilmesi projenin gerekçelerindendir. Pilot bölge olarak Hatay-K.Maraş arasında kalan ve DAFS boyunca uzanacak olan bölge seçilmiştir. Projeye göre o yörede bulunan 48 istasyona ek olarak 5km aralıklı 10 yeni istasyon daha kurulacaktır.

Devam Ediyor

EPOS (European Plate Observing System) Avrupa Birliği EPOS Projesi ile,  European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) tarafından öncelik verilmiş olan Avrupa'da yerbilimleri alanında yapılmış tüm araştırma ve mevcut verileri birleştirmeyi planlayan multidisipliner bir yapı kurmak amaçlanmaktadır. Devam Ediyor
AFAD RED Uygulamasında Kritik Tesislerin Analizi ve Direkt Ekonomik Kayıplar UDAP Geçmişte meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından yol, demiryolu, havaalanı, köprü viyadük, su, kanalizasyon, doğal gaz, petrol, elektrik hatları gibi kritik tesislerde meydana gelebilecek hasarların da en az bina stoğunda meydana gelebilecek hasarlar kadar ciddi sonuçları olduğu görülmüştür. Bu sebeple AFAD RED'e, deprem bölgesinde kritik tesislerin hasar durumu ve binaların yapısal hasarına bağlı olarak direk ekonomik  kayıpları tahmin edebilen yeni bir modül eklenmesi amaçlanmıştır. Devam Ediyor