Koordinasyon ve Danışma Kurulu Üyeleri

NO

 

İSİM

KURUM

1

Ulubey ÇEKEN

 

TUSAK Başkanı

 

2

Cenk ERKMEN

 

TUSAK Sekreteri

 

3

Eren  TEPEUĞUR

TUSAK Sekreteri

 

4

Prof. Dr. Şerif BARIŞ

 

TUSAK Üniversite Temsilcisi

5

Kenan YANIK

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

6

Uzm. E. Ayşe ERKAN

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

7

Uzm. Özgür Kadir ÖZER

 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

8

Tuğbay KILIÇ

 

Jeofizik Mühendisleri Odası

9

Derya POLAT

 

Jeofizik Mühendisleri Odası

10

Doç. Dr. Nurcan M. ÖZEL

 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

11

Dr. Doğan KALAFAT

 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

12

İbrahim GÖRGÜNOĞLU

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

13

Seyit AKSU

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

14

Ütğm. Soner ÖZDEMİR

 

Harita Genel Komutanlığı

15

Doç.Dr. Mehmet Ergin

 

TÜBİTAK

16

Dr. Onur Tan

 

TÜBİTAK

17

Dr. Tamer Yiğit DUMAN

 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müd.

18

Dr. Selim ÖZALP

 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müd.

19

Yrd. Doç. Dr. Ünal DİKMEN

 

Ankara Üniversitesi

20

Araş. Gör.Begüm ÇIVGIN

 

Ankara Üniversitesi

21

Prof. Dr. Hüsnü CAN

 

Gazi Üniversitesi

22

Bülent ÖZMEN

 

Gazi Üniversitesi

23

Araş. Gör. Muammer TÜN

 

Anadolu Üniversitesi

24

Araş. Gör. Uğur AVDAN

 

Anadolu Üniversitesi

25

Yrd. Doç. Dr. Mehmet H. ÖZYAZICIOĞLU

 

Atatürk Üniversitesi

26

Ufuk AYDIN

 

Atatürk Üniversitesi

27

Yrd. Doç. Dr. Özcan BEKTAŞ

 

Cumhuriyet Üniversitesi

28

Yrd. Doç. Dr. Çağrı ÇAYLAK

 

Cumhuriyet Üniversitesi

29

Yrd. Doç. Dr. Tolga BEKLER

 

Onsekiz Mart Üniversitesi

30

Yrd. Doç. Dr. Tolga KOMUT

 

Onsekiz Mart Üniversitesi

31

Doç. Dr. Orhan POLAT

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

32

Yrd. Doç. Dr. Mehmet UTKU

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

33

Prof. Dr. K. Erçin KASAPOĞLU

 

Hacettepe Üniversitesi

34

Prof. Dr. Kadir DİRİK

 

Hacettepe Üniversitesi

35

Prof. Dr. Asım Oğuz ÖZEL

 

İstanbul Üniversitesi

36

Prof. Dr. Yıldız ALTINOK

 

İstanbul Üniversitesi

37

Doç. Dr. Nilgün OKAY

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

38

Yrd. Doç. Dr. Gonca ÖRGÜLÜ

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

39

Doç. Dr. Yusuf BAYRAK

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

40

Prof. Dr. Nilgün SAYIL

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

41

Yrd. Doç. Dr. T. Serkan IRMAK

 

Kocaeli Üniversitesi

42

Dr. Ziya ÖNCÜ

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

43

Okt. Olcay ÇAKMAK

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

44

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Aksan GÜNDOĞAN

 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

45

Yrd. Doç. Dr. A. Arda ÖZACAR

 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

46

Prof. Dr. Erdin BOZKURT

 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

47

Prof. Dr. Levent GÜLEN

 

Sakarya Üniversitesi

48

Doç. Dr. Murat UTKUCU

 

Sakarya Üniversitesi

49

Doç. Dr. Elman ALİYEV

 

Sakarya Üniversitesi

50

Yrd. Doç. Dr. Metin ASLAN

           

Sakarya Üniversitesi

51

Prof. Dr. Ercan AKSOY

 

Fırat Üniversitesi

52

Yrd. Doç. Dr. Murat İNCEÖZ

 

Fırat Üniversitesi

53

Prof. Dr. Şükrü ERSOY

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

54

Yrd. Doç. Dr. Alican KOP

 

Sütçü İmam Üniversitesi

55

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZBEK

 

Sütçü İmam Üniversitesi