Dünyamız çekirdek, manto ve yerkabuğu olmak üzere üç ana bölümden oluşmuştur.

ÇEKİRDEK dünyanın en iç ve en sıcak kısmıdır ve merkezde bulunur.

MANTO çekirdeğin üzerinde yer alır, çok kalın ve sıcak lav durumundaki ergimiş kayalardan oluşur.

YERKABUĞU en dışta yer alan kısımdır ve çok büyük,soğuk levhalardan oluşur.

 

Çekirdek mantodan daha sıcak olduğu için mantoyu yukarı doğru hareket ettirir. Yerkabuğu da mantodan soğuk olduğu için manto yukarıda soğur ve tekrar aşağı doğru hareket etmeye başlar.
Mantonun sürekli bu şekilde hareket etmesi levhaların belirli yönlere doğru hareket etmelerine neden olur. Bir levha kayarak diğerine dayandığında, arada kalan kayalar sıkışır ve yerlerinden oynarlar ya da kırılırlar.
 
Bu levhalardan bazıları Avrasya, Afrika , Arabistan, Hint-Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Nazca ve Pasifik levhalarıdır.

   
Levhalar yılda birkaç milimetre ile birkaç santimetre arasında yer değiştirebilirler. Levhalar hareket ettiğinde oluşan sıkışma ve gerilmeler sonucunda yerkabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca birikmiş olan büyük bir enerji ortaya çıkar.
Bu hareketli kesimlere kırık (FAY) denir.