Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Çalışmaları

Ülkemizde depremlerin neden olduğu zararlar incelendiğinde yapı hasarları can ve mal kayıpları arasında büyük bir oran oluşturuyor. Ülkemizde uygulanan Deprem Yönetmeliklerinin tarihçesine ve gelişimine baktığımızda, yönetmeliklerimizin toplamda 7 kez değiştirilerek yürürlüğe girdiğini görüyoruz. Gelişen teknoloji ve bilgi düzeyi ile birlikte bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu değişim ve gelişim muhakkak ki sürekli olacaktır. Özellikle de, hızla gelişen ülkemizde bu periyotların sıklıkla yaşanması ve deprem yönetmeliklerinin sürekli güncellenmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Başbakanlık AFAD olarak 2012 yılı Kasım ayında başlattığımız bu projede öncelikle “Deprem Yönetmeliğimizin Güncellenmesi” konusundaki çalışmaları koordine edecek, yönetmeliği gelen görüş ve önerilerle yeniden düzenleyecek, konusunda uzman ve tecrübeli 15 kişilik bir ekip oluşturuldu. Bu ekip ilk olarak yeni deprem yönetmeliğimizde olması gereken değişiklikleri, yeni bölümleri tasarladı. Sonrasında bu ekiple birlikte, ülkemizin bu önemli işine katkı koyacak yaklaşık 75 kişiden oluşan bir ekip daha oluşturuldu. Toplamda 90 kişiye ulaşan bu ekip, gerek oluşturduğumuz sanal ortamda, gerekse özveriyle İstanbul veya Ankara’da bir araya gelerek çalıştılar.  Burada önemli olan, depremlere dayanıklı yapılaşmayı sağlayabilen, ekonomik değerlerin gözetildiği, toplumun her kesiminin sahiplenebileceği, uygulanabilir bir dokümanın üretilebilmesidir. Bu konuda 2015 yılının ilk çeyreğinde yeni Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ile birlikte Yönetmeliğin hazırlanarak uygulamaya konulmasını planlamıştır.

 

15 kişilik ana üye, 75 kişilik alt çalışma grubu üyelerinden oluşan yönetmelik güncelleme komisyonu yeni yönetmelikte olacak bölümler aşağıda verilmiştir:

 

1) Hesap Kuralları Alt Komisyonu

2) Deprem Yer Hareketi Alt Komisyonu

3) Betonarme Binalar (Yerinde Dökme) Alt Komisyonu

4) Betonarme Binalar (Prefabrik) Alt Komisyonu

5) Çelik ve Kompozit Binalar Alt Komisyonu

6) Ahşap Binalar Alt Komisyonu

7) Yığma Binalar Alt Komisyonu

8) Zemin ve Temeller Alt Komisyonu

9) Değerlendirme ve Güçlendirme Alt Komisyonu

10) Pasif Yapısal Kontrol (Deprem Yalıtımı ve Söndürümü) Alt Komisyonu

11) Yüksek Binalar Alt Komisyonu

12) Basit Binalar için Alternatif Kurallar Alt Komisyonu

13) Hafif Çelik Yapılar Alt Komisyonu

 

Yeni “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”te sismik izalatörün yer aldığı pasif yapısal kontrol, yüksek katlı binalar, ahşap binalar, basit binalar için alternatif kurallar bölümleri yeni bölüm olarak yer alacaktır.