BELGELER ve BASIN DUYURULARI

BELGELER

 • 5902 Sayılı Yasa
 • İstanbul Deprem Master Planı
 • Meclis Araştırma Komisyonu Raporu,1997
 • Ulusal Deprem Konseyi,2002
 • Ulusal Deprem Konseyi -UDAP Hazırlık Raporu,2005
 • Türkiyede Doğal Afetler Konulu Ülke Strateji Raporu-JICA 2004
 • TUJJB Raporu
 • Deprem Şurası Sonuç Bildirgesi
 • Deprem Şura Klavuzu
 • Deprem Şurası-2004-Afet Bilgi Sistemi Komisyonu Raporu
 • Deprem Şurası-2004-Kaynak Temini ve Sigorta Komisyonu Raporu
 • Deprem Şurası-2004-Mevzuat Komisyonu Raporu
 • Deprem Şurası-2004-Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Yapı Denetimi Komisyonu
 • Deprem Şurası-2004-Kurumsal Yapılanma Komisyonu Raporu
 • Deprem Şurası-2004-Eğitim Komisyonu Raporu
 • Deprem Şurası-2004-Yapı Malzemeleri Raporu
 • Kentleşme Şurası, 2009
 • BTYK 12. Toplantısı,2005
 • Afet Yönetimi İle İlgili Terimler
 • Afet Bilgi Sistemi Komisyonu Raporu
 • DAK Raporu
 • Doğal Afetler Özel İhtisas Komisyonu Raporu
 • Eğitim Komisyonu Raporu
 • 3197 İmar Kanunu Ön Raporu
 • İç İşleri Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Raporu
 • Türkiye'nin Deprem Gerçeği Paneli Kitabı

BASIN DUYURULARI

 • DDK 2017 yılı II. toplantısı 16 Ağustos 2017 tarihinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkez Bina Toplantı Salonu'nda yapılmıştır. 
 •  
 • DDK 2017 yılı I. toplantısı 13 Temmuz 2017 tarihinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkez Bina Toplantı Salonu'nda yapılmıştır. 
 •  
 • DDK 2012 yılı II. toplantısı 22 Ekim 2012 tarihleri arasında Van ilinde yapılmıştır.
   
 • DDK 2012 yılı I. toplantısı 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkez Binası-Büyük Toplantı Salonu'nda yapılmıştır.
   
 • DDK 2011 yılı IV. toplantısı 16 Aralık 2011 Cuma günü Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkez Binası-Büyük Toplantı Salonu'nda yapılmıştır.
   
 • DDK 2011 yılı II. toplantısı 03 Haziran 2011 Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde yapılmıştır.
   
 • DDK 2011 yılı I. toplantısı 22 Nisan 2011 Cuma günü Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkez Binası-Büyük Toplantı Salonu'nda yapılmıştır.
   
 • DDK 2010 yılı IV. toplantısı 22 Aralık 2010 Çarşamba günü Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkez Binası-Büyük Toplantı Salonu'nda yapılmıştır.
   
 • DDK 2010 yılı III. toplantısı 25 Eylül 2010 Cumartesi günü Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkez Binası - Büyük Toplantı Salonu'nda yapılmıştır.
   
 • DDK III. Toplantısı 14 Haziran 2010 tarihinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkez Binası - Büyük Toplantı Salonu'nda yapılmıştır.
   
 • DDK II. Toplantısı 12-13 Mart 2010 tarihinde İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenmiştir.
   
 • Deprem Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Aralık 2009 tarihinde Başbakanlık Merkez Binası'nda yapılmıştır.