Büyüklük: 4,2 (Mw)
Yer: Marmara Denizi, 4.62 km. Çinarcik (Yalova)
Tarih: 25/6/2016 08:40:11 (TS)
Enlem: 40.6985
Boylam: 29.2016
Derinlik: 9.73 (Km)

En Yakın 5 Yerleşim Merkezi

Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km)
Türkiye YALOVA CINARCIK KORUKOY 5,86
Türkiye YALOVA YALOVA_MrkIlce YALOVA_MrkKöy 6,85
Türkiye YALOVA YALOVA_MrkIlce SAMANLI 7,16
Türkiye YALOVA TERMAL AKKOY 7,77
Türkiye YALOVA CINARCIK CALICA 7,93

Büyük İllere Uzaklığı

Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km)
Türkiye ISTANBUL Merkez - 39.71
Türkiye IZMIR Merkez - 308.53
Türkiye ANKARA Merkez - 321.18
Türkiye ANTALYA Merkez - 442.99
Türkiye ERZURUM Merkez - 1029.02

TÜRKİYE’DEKİ DİRİ FAY SİSTEMLERİ VE DEPREMSELLİK

KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ (KAFS) BATI KESİMİNİN (MARMARA YANAL GENİŞLEME SİSTEMİ) ÖZELLİKLERİ

Saros Körfezi – Gaziköy (Tekirdağ) Fayı: Gelibolu yarımadasının doğusunda, Gaziköy-Saros körfezi arasında, yaklaşık 45 km uzunlukta ve K64D gidişli fay, Saros Körfezi-Gaziköy fayı olarak adlandırılmıştır (Kamil ve Şentürk 1983, Şaroğlu vd. 1987). Bu bölümde, kademeli sıçramalar yapan ve biribirini tamamlayan birçok sağ yönlü doğrultu atımlı fay bulunmaktadır. Gaziköy-Evreşe güneyi arasında fay, Eosen yaşlı birimler ile Miyosen-Pliyosen yaşlı birimleri birbirinden ayırır. Fay, Saros körfezi bölümünde 6 km'lik bir uzunluk boyunca alüvyonda izlenebilmektedir. 

Marmara Denizi: KAF, Dokurcun vadisinden sonra, Sapanca-Çınarcık ve Geyve-Gemlik olmak üzere iki ana kola ayrılmaktadır. Marmara Denizi'ne ulaştıktan sonra gerek denizde gerekse batı Marmara bölgesinde KAF'ın devamı olarak yorumlanabilecek çok sayıda fay yer almaktadır (Şaroğlu vd. 1987). Marmara Denizi içinde çok sayıda bağımsız fakat birbirini tamamlayan fay yer almaktadır. Dokurcun vadisinden sonra iki ana kola ayrılan KAF'ın Geyve-Gemlik arasındaki D-B gidişli güney kolu Gemlik körfezinde Marmara Denizi içine girer. Şaroğlu vd. (1987), K65D gidişli Edincik-Çiftçeşmeler fayının Gevye-Gemlik fayının devamı olabileceğini ileri sürmektedir.

Geyve (Sakarya) – Gemlik (Bursa) Arası: Akyazı güneyinde, Beldibi civarında ikiye ayrılan KAF'ın güney kolunun Geyve ovası güneyi - Mekece-İznik gölü güney kıyısı - Gemlik körfezi arasında uzanan yaklaşık 100 km uzunlukta K72D gidişli kademeli faylardan oluşan bölümü, Geyve-Gemlik arası bölüm olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Geyve güneyinde, Çenge köyü yakınlarında belirginliğini yitiren fay, batıda Mekece civarında yeniden görünür.

Sapanca (Sakarya) – Çınarcık (Yalova) Arası: KAFZ'nun doğuda Sapanca ile batıda Gölcük arasında yer alan yaklaşık 125 km uzunlukta ve D-B genel gidişli birkaç parçadan oluşan bölümü, Sapanca-Çınarcık arası bölüm olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). KAF, Karapürçek ile Sapanca arasında, Akyazı ovasında belirgin olarak izlenemezken, daha batıda Sapanca gölü güneyinde belirgin olarak görünür. Söz konusu fay, Sapanca ile Gölcük arasında yaklaşık 55 km uzunlukta, Gölcük-Çınarcık arasında yaklaşık 70 km uzunluktadır. Gölcük-Çınarcık arasındaki K80D gidişli parça İzmit körfezinin güneyini denetler.

Etili (Çanakkale) Fayı: Etili - Ezine arasında uzanan ve genel gidişi K70D olan yaklaşık 50 km uzunluktaki fay Etili fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, Etili-Aşağıçevik arasında K64D, Aşağıçevik-Bayramiç arasında K45D, Bayramiç-Ezine arasında K75D gidişlerine sahiptir. Şaroğlu vd (1987), Yenice-Gönen ve Sarıköy faylarının sağ yönlü olması nedeniyle Etili fayının da sağ yönlü olabileceğini   belirtmişlerdir.

Sarıköy (Balıkesir) Fayı: Sarıköy ile Çan arasında uzanan ve genel gidişi K45D olan yaklaşık 60 km uzunluktaki fay Sarıköy fayı (Şaroğlu vd. 1987) ya da Sarıköy-İnova fayı (Herece 1985) olarak adlandırılmıştır. Fay, doğuda Gönen çayını keserek Sarıköy ovasını kuzeyden sınırlar, Armutlu köyü batısında Tahtalı çayını izleyerek Pençe çayı boyunca devam eder ve GB'da İnova düzlüğünü doğudan sınırlar. Fay, ovada, batı yönünde 1.5 km sıçrama yaparak Yukarıinova kuzeyinde, İnova düzlüğünü batıdan sınırlayarak GB'ya 16 km devam ederken, Samateli civarında belirginliğini kaybeder. İnova-Çan arasında, 4.5 km genişlikte birbirine paralel beş ana kırıktan oluşur. Morfolojiyi denetlemesi, Kuvaterner yaşlı çökelleri kesmesi ve 1983 Biga depremi (Mw=6.1), Sarıköy fayının diri fay olduğunu gösteren en önemli verilerdir. Fay, sağ yönlü doğrultu atımlı bir faydır.

Edincik (Balıkesir) – Çifteçeşmeler (Balıkesir) Fay Zonu: Bandırma batısında, Kapıdağ yarımadasından başlayan, Edincik ve batıda Çirkinçavuş-Çifteçeşmeler arasında uzanan K65D genel gidişli yaklaşık 30 km uzunluktaki kırık zonu, Edincik-Çifteçeşmeler fay zonu olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Morfolojiyi denetlemesi, Kuvaterner yaşlı çökelleri etkilemesi ve üzerindeki tarihsel depremler nedeniyle, söz konusu fay zonu diri fay olarak kabul edilmiştir.

Manyas (Balıkesir) Fayı: Doğuda Mustafakemalpaşa ile batıda Gönen arasında uzanan yaklaşık 70 km uzunluktaki BKB-DGD gidişli kırıklardan oluşan fay Manyas fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Bu fayın kuzeyinde Manyas gölü, güneyinde ise Manyas yer alır. Bu zonun içindeki en belirgin parça, güneyden kuzeye doğru Mustafakemalpaşa'dan geçen ve yaklaşık 25 km uzunlukta olan Çörtük-Çeltikçi parçasıdır.  Manyas fayının Beyköy-Azatlı arasındaki ikinci parçası D-B doğrultulu ve 19 km uzunluktadır. Manyas fayının Kepekler-Gönen arasında uzanan 42 km'lik diğer bir parçası D-B genel gidişlidir (Şaroğlu vd. 1987). Manyas fayının Gönen-Salur arasında uzanan 21 km'lik bölmü en belirgin izlenebilen parçasını oluşturur. 1964 Manyas depreminde (Ms=7.0) en fazla hasar, bu parça boyunca yoğunlaşmıştır. Manyas fayı, Kemalpaşa çayı ve Canbalı deresini 1 km sağ yönde ötelemiştir. Bu veriler, fayın normal bileşenli sağ yönlü doğrutu atımlı fay karaketerinde olduğunu göstermektedir (Şaroğlu vd. 1987)

Yenice (Çanakkale) – Gönen (Balıkesir) Fayı: Yenice-Gönen arasında uzanan ve K65D genel gidişli yaklaşık 70 km uzunluktaki fay Yenice-Gönen fayı olarak adlandırılmıştır (Herece 1985, Şaroğlu vd. 1987). Manyas fayı, Gönen-Çakmak arasında güneye sıçrayarak, Yenice-Gönen fayı olarak devam eder. Söz konusu fay, Küpçıktı, Korudeğirmen köyünden geçerek, Gönen güneyini izler, Muratlar, Gaybular, Ortaoba, Çamköy, Kuduzlar, Karaköy boyunca gözlenir ve Çakırlar'a kadar devam eder. Daha sonra Yenice güneyinden geçerek batıda Sazak batısına kadar uzanır. Morfolojik şekiller, 1953 Yenice-Gönen depremi (Ms=7.2) yüzey kırığı (Ketin ve Roesli 1953) ve fay düzlemi çözümleri (McKenzie 1972), fayın sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay ve diri fay olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Ulubat (Bursa) Fayı: Bursa batısında, Ulubat gölü güneyi boyunca uzanan yaklaşık 30 km uzunluktaki fay, Ulubat Fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, Çalı-Hasanağa arasında D-B gidişli, Hasanağa-Doğancı arasında, K65D gidişli olup, Ulubat Gölü'nü güneyden sınırlar. Morfolojik veriler, fayın eğim atımlı normal fay olduğunu göstermektedir.

 

KAFS MARMARA SEGMENTİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN  TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEM (M ? 5.5) DEPREM AKTİVİTESİ:

Tarihsel Dönem Depremleri: 1509 İstanbul, 1556 Doğu Marmara, 1567 İzmit, 1577 Balıkesir, 10 Eylül 1688 Karesi, 1 Haziran 1707 Biga, 25 Mayıs 1719 İzmit, 10 Haziran 1730 Saros, 6 Mart 1737 Biga, 19 Mart 1737 Biga, 29 Temmuz 1752 Trakya, 2 Eylül 1754 İzmit, 26 Kasım 1756 Trakya, 22 Mayıs 1766 Marmara, 5 Ağustos 1766 Mürefte, 10 Temmuz 1894 İstanbul depremleri 

Aletsel Dönem Depremleri: 18 Aralık 1901 Ayvalık (Ms=5.9), 9 Ağustos 1912 Şarköy-Tekirdağ (Ms=7.4), 4 Ocak 1935 Gönen-Balıkesir (Ms=6.2, Ms=6.0), 6 Ekim 1944 Edremit Açıkları (Ms=6.8), 18 Eylül 1963 Yalova–Çınarcık (Ms=6.3), 6 Ekim 1964 Karacabey-Bursa (Ms=7.0), 27 Mart 1975 Saros (mb=5.5), 17 Ağustos 1999 Gölcük-Kocaeli (Mw=7.6), 12 Kasım 1999 Düzce-Bolu (Mw=7.1) depremleri 

Kaynak :

  •  Demirtaş, R.  Türkiye Diri Fayları, Deprem Etkinlikleri, Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri.
  •  F. Tuba Kadirioğlu, Recai F. Kartal, Tuğbay Kılıç, Doğan Kalafat, Tamer Y. Duman, Selim Özalp, Ömer Emre, An Improved Earthquake Catalogue (M ? 4.0) For Turkey And Near Surrounding (1900-2012). 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, İstanbul Aug. 25-29,2014.Page:411-422 (Proceedings Book)
     
Ajans FDSN Kod Lokasyon Faz Kalite Zaman (UTC) Residuel Polarite Hypo Ağırlık Mesafe M/A
DDA TU KURT - P I 2016/06/25 05:40:14.14 -0.7500 1 1 0 12.02 M
DDA GF TESV 00 P I 2016/06/25 05:40:15.19 0.1900 -1 1 0 12.30 M
DDA TU KURT - S I 2016/06/25 05:40:15.75 -1.4200 0 1 0 12.02 M
DDA TB GBZ - P I 2016/06/25 05:40:16.63 0.1600 1 1 0 23.11 M
DDA GF TESV 00 S I 2016/06/25 05:40:17.65 0.2800 0 1 0 12.30 M
DDA GF BOZB 00 P I 2016/06/25 05:40:19.47 0.0300 1 1 0 39.80 M
DDA TB GBZ - S I 2016/06/25 05:40:19.71 -0.2000 0 1 0 23.11 M
DDA TB IGD - P I 2016/06/25 05:40:21.20 0.3400 -1 1 0 48.30 M
DDA TU ULDT - P I 2016/06/25 05:40:23.53 0.4800 -1 1 0 62.17 M
DDA GF BOZB 00 S I 2016/06/25 05:40:25.00 -0.1200 0 1 0 39.80 M
DDA TU ERE - P I 2016/06/25 05:40:25.85 0.2200 -1 1 0 77.24 M
DDA TU ELBA - P I 2016/06/25 05:40:26.39 0.2300 -1 1 0 81.73 M
DDA TU BILE - P I 2016/06/25 05:40:26.50 0.1600 -1 1 0 82.54 M
DDA TB KRC - P I 2016/06/25 05:40:27.10 -0.2100 1 1 0 87.86 M
DDA TB IGD - S I 2016/06/25 05:40:27.19 -0.4300 0 1 0 48.30 M
DDA TU KAND - P I 2016/06/25 05:40:28.20 0.1900 1 1 0 94.17 M
DDA TU GEYV - P I 2016/06/25 05:40:28.72 0.4600 -1 1 0 95.41 M
DDA TU KAYN - P I 2016/06/25 05:40:29.08 0.0200 1 1 0 100.30 M
DDA TU SLV - P I 2016/06/25 05:40:29.55 0.5900 0 1 0 98.46 M
DDA TU ULDT - S I 2016/06/25 05:40:31.04 -0.4000 0 1 0 62.17 M
DDA TU AUBOZ - P I 2016/06/25 05:40:31.36 0.1500 -1 1 0 112.41 M
DDA TU CMH - P I 2016/06/25 05:40:33.71 -0.4600 1 1 0 129.30 M
DDA TU DURS - P I 2016/06/25 05:40:35.28 0.0300 -1 1 0 136.79 M
DDA TU BORA - P I 2016/06/25 05:40:35.46 -0.3800 -1 1 0 139.83 M
DDA TU SAHE - P I 2016/06/25 05:40:35.48 -0.2700 1 1 0 140.15 M
DDA TU ERE - S I 2016/06/25 05:40:35.75 -0.1900 0 1 0 77.24 M
DDA TU ELBA - S I 2016/06/25 05:40:36.14 -0.7400 0 1 0 81.73 M
DDA TU ANDZ - P I 2016/06/25 05:40:36.50 -0.0900 -1 1 0 144.91 M
DDA TB KNL - P I 2016/06/25 05:40:36.73 -0.7700 0 1 0 149.47 M
DDA TU VIZE - P I 2016/06/25 05:40:36.84 -0.5400 1 1 0 150.25 M
DDA TU ATI - P E 2016/06/25 05:40:37.06 -1.4400 0 1 0 154.70 M
DDA TU BILE - S I 2016/06/25 05:40:37.61 0.4000 0 1 0 82.54 M
DDA TU BTAS - P I 2016/06/25 05:40:37.71 0.0900 -1 1 0 152.40 M
DDA TB KRC - S I 2016/06/25 05:40:37.73 -1.1800 0 1 0 87.86 M
DDA TB KKZ - P I 2016/06/25 05:40:39.28 -0.4200 0 1 0 163.13 M
DDA TU SART - P I 2016/06/25 05:40:39.35 -1.6600 0 1 0 170.63 M
DDA TU KAND - S I 2016/06/25 05:40:39.57 -0.5300 0 1 0 94.17 M
DDA TU BALY - P I 2016/06/25 05:40:39.69 -1.3600 -1 1 0 171.44 M
DDA TU KAYN - S I 2016/06/25 05:40:40.41 -1.5400 0 1 0 100.30 M
DDA TU GEYV - S I 2016/06/25 05:40:40.59 0.0500 0 1 0 95.41 M
DDA TU NEV - P I 2016/06/25 05:40:40.97 -2.2700 0 1 0 184.00 A
DDA TB KMR - P I 2016/06/25 05:40:41.04 -1.8700 0 1 0 182.83 A
DDA TU GDZ - P I 2016/06/25 05:40:41.40 -1.0500 -1 1 0 180.73 M
DDA TU SLV - S I 2016/06/25 05:40:41.90 0.1200 0 1 0 98.46 M
DDA TU DEMI - P I 2016/06/25 05:40:41.92 -2.0200 0 1 0 188.70 M
DDA TU STEP - P I 2016/06/25 05:40:42.45 -2.2900 0 1 0 193.76 A
DDA TU SGAZ - P I 2016/06/25 05:40:42.47 -1.7000 0 1 0 190.47 A
DDA TU ARMN - P I 2016/06/25 05:40:42.58 -2.4800 0 1 0 196.80 M
DDA TB KVK - P I 2016/06/25 05:40:42.70 -2.3000 0 1 0 195.48 M
DDA TU YIGI - P I 2016/06/25 05:40:42.79 -1.2400 0 1 0 191.31 M
DDA TU KESN - P I 2016/06/25 05:40:44.55 -3.0800 0 1 0 212.83 M
DDA TU KIRK - P I 2016/06/25 05:40:44.76 -2.7400 0 1 0 213.22 M
DDA TU AUMIH - P I 2016/06/25 05:40:45.79 -1.7300 0 1 0 214.43 M
DDA TU USAK - P I 2016/06/25 05:40:46.20 -2.4100 0 1 0 221.19 M
DDA TU BUHA - P I 2016/06/25 05:40:46.41 -2.5900 0 1 0 224.45 M
DDA TU KIBS - P I 2016/06/25 05:40:47.56 -1.5700 0 1 0 226.06 M
DDA TU AFYO - P I 2016/06/25 05:40:47.56 -2.2400 0 1 0 232.31 M
DDA TU AUBOZ - S I 2016/06/25 05:40:47.82 2.1000 0 1 0 112.41 M
DDA TU KTT - P I 2016/06/25 05:40:48.31 -2.9200 0 1 0 242.81 M
DDA TU AUSIV - P I 2016/06/25 05:40:48.96 -2.3000 0 1 0 243.25 M
DDA TU DEVR - P I 2016/06/25 05:40:48.96 -1.6000 0 1 0 237.95 M
DDA TU BCAM - P I 2016/06/25 05:40:49.17 -1.7400 0 1 0 241.57 M
DDA GZ BYPZ - P E 2016/06/25 05:40:49.32 -1.3900 0 1 0 238.65 M
DDA TU BAYC - P I 2016/06/25 05:40:49.50 -2.7100 0 1 0 249.24 M
DDA TU CMH - S I 2016/06/25 05:40:49.58 -1.3100 0 1 0 129.30 M
DDA TU CAVK - P I 2016/06/25 05:40:50.34 -2.5500 0 1 0 255.76 M
DDA TU ZEDA - P I 2016/06/25 05:40:51.13 -3.0200 0 1 0 264.55 M
DDA GZ AFYN - P I 2016/06/25 05:40:51.19 -1.6500 0 1 0 256.74 M
DDA TU PASA - P I 2016/06/25 05:40:51.19 -2.5800 0 1 0 262.51 M
DDA TU HAR - P I 2016/06/25 05:40:51.29 -2.6500 0 1 0 264.39 M
DDA TU CAM - P I 2016/06/25 05:40:51.78 -3.0900 0 1 0 270.39 M
DDA TU AYVA - P I 2016/06/25 05:40:52.08 -1.9000 0 1 0 263.95 M
DDA TU DURS - S I 2016/06/25 05:40:52.20 -0.5900 0 1 0 136.79 M
DDA TU BTIN - P I 2016/06/25 05:40:52.76 -2.5700 0 1 0 275.65 M
DDA TU BORA - S I 2016/06/25 05:40:53.07 -0.7600 0 1 0 139.83 M
DDA TU SAHE - S I 2016/06/25 05:40:53.24 -0.4400 0 1 0 140.15 M
DDA TU YAK - P E 2016/06/25 05:40:54.60 -2.8300 0 1 0 291.24 M
DDA TU BOZC - P I 2016/06/25 05:40:54.89 -1.5300 0 1 0 283.61 M
DDA TU ANDZ - S I 2016/06/25 05:40:55.10 -0.0300 0 1 0 144.91 M
DDA TU VIZE - S I 2016/06/25 05:40:55.20 -1.3100 0 1 0 150.25 M
DDA TU SUL - P I 2016/06/25 05:40:55.21 -2.6600 0 1 0 296.45 M
DDA TU KOCA - P I 2016/06/25 05:40:55.34 -2.1600 0 1 0 292.51 M
DDA TU KBUK - P I 2016/06/25 05:40:55.52 -1.9900 0 1 0 293.73 M
DDA TB KNL - S I 2016/06/25 05:40:56.31 -0.4000 0 1 0 149.47 M
DDA TU BTAS - S I 2016/06/25 05:40:56.95 0.0200 0 1 0 152.40 M
DDA TU ATI - S I 2016/06/25 05:40:58.43 -0.0600 0 1 0 154.70 M
DDA TU BALY - S I 2016/06/25 05:40:59.85 -3.1000 0 1 0 171.44 M
DDA TB KKZ - S I 2016/06/25 05:41:00.01 -0.5800 0 1 0 163.13 M
DDA TU GDZ - S I 2016/06/25 05:41:03.48 -1.9000 0 1 0 180.73 M
DDA TB KMR - S I 2016/06/25 05:41:05.02 -1.1600 0 1 0 182.83 M
DDA TU DEMI - S I 2016/06/25 05:41:05.69 -2.3000 0 1 0 188.70 M
DDA TU STEP - S I 2016/06/25 05:41:07.52 -1.8600 0 1 0 193.76 M
DDA TU ARMN - S I 2016/06/25 05:41:07.81 -2.1400 0 1 0 196.80 M
DDA TU USAK - S I 2016/06/25 05:41:15.87 -0.3000 0 1 0 221.19 M
DDA TU AFYO - S I 2016/06/25 05:41:18.83 0.5700 0 1 0 232.31 M
DDA TU BTIN - S I 2016/06/25 05:41:23.68 -4.2500 0 1 0 275.65 M
DDA TU PASA - S I 2016/06/25 05:41:26.81 1.6000 0 1 0 262.51 M
DDA TU YAK - S I 2016/06/25 05:41:36.41 4.8100 0 0 4 291.24 M
DDA TU SUL - S I 2016/06/25 05:41:37.24 4.8700 0 0 4 296.45 M
FocalID EventID Strike1 Dip1 Rake1 Strike2 Dip2 Rake2 FType
2844 342268 76.00 71.00 128.00 189.00 42.00 29.00 FP
2845 342268 76.00 57.00 121.00 207.00 44.00 51.00 MT

MT : Moment Tensor

FP : İlk Varış

Yorum Siddet Tarih Cihaz Fotoğraf
2 25/6/2016 09:12:23 iOS
3 25/6/2016 09:11:21 iOS
6 25/6/2016 09:12:39 Android
1 25/6/2016 09:12:41 Android
2 25/6/2016 09:12:45 iOS
4 25/6/2016 09:12:56 iOS
6 25/6/2016 09:13:17 Android
3 25/6/2016 09:12:31 PC
2 25/6/2016 09:14:00 Android
3 25/6/2016 09:15:43 iOS
2 25/6/2016 09:15:52 iOS
4 25/6/2016 09:16:09 iOS
2 25/6/2016 09:16:52 iOS
3 25/6/2016 09:16:54 iOS
Sesli bir deprem oluştu avize sallanmadı falat gardolap sesyaptı 2 25/6/2016 09:16:58 iOS
Alttan vurdu! Uykudan uyandırdı! 2 25/6/2016 09:17:04 iOS
4 25/6/2016 09:17:24 iOS
3 25/6/2016 09:19:05 iOS
programinizda nihayet calisti tebrikler 3 25/6/2016 09:17:50 Android
1 25/6/2016 09:18:07 iOS
6 25/6/2016 09:18:30 Android
Besiktastayim. Yaklasik 1-2 sn hafif sallandi bina. 2 25/6/2016 09:18:46 iOS
2 25/6/2016 09:20:08 iOS
emeği gecenden ALLAH razı olsun 2 25/6/2016 09:20:35 Android
2 25/6/2016 09:21:41 Android
1 25/6/2016 09:22:17 iOS
2 25/6/2016 09:22:29 Android
2 25/6/2016 09:23:49 iOS
2 25/6/2016 09:24:01 Android
4 25/6/2016 09:24:50 iOS
2 25/6/2016 09:25:08 iOS
2 25/6/2016 09:25:39 Android
1 25/6/2016 09:25:55 iOS
1 25/6/2016 09:25:58 iOS
Rabbim daha buyuklerini gostermesin gercekren iyi sallandik. Tuzla postahane mahallesi olarak guzel bir sesle salladi 4 25/6/2016 09:26:09 iOS
1 25/6/2016 09:27:02 Android
beşik gbydi kartal yakacık 4 25/6/2016 09:28:05 Android
2 25/6/2016 09:29:08 Android
6 25/6/2016 09:29:10 iOS
2 25/6/2016 09:30:33 iOS
6 25/6/2016 09:30:47 Android
3 25/6/2016 09:30:59 iOS
3 25/6/2016 09:31:26 iOS
4 25/6/2016 09:34:48 Android
Sultanbeyliden hissedildi gardrobun kapaklari gicirdadi bende cekyatta hafifce saga sola silkelendim 6 25/6/2016 09:37:34 PC
1 25/6/2016 09:40:04 Android
2 25/6/2016 09:40:42 iOS
3 25/6/2016 09:42:37 Android
2 25/6/2016 09:43:36 iOS
3 25/6/2016 09:45:26 iOS
3 25/6/2016 09:45:20 Android
6 25/6/2016 09:45:30 PC
4 25/6/2016 09:46:26 iOS
2 25/6/2016 09:49:36 iOS
3 25/6/2016 09:47:17 PC
2 25/6/2016 09:51:44 Android
Bir kaç saniyeliğine sarsıntı hissettik. Hızlı bir şekilde dışarı çıktık. 3 25/6/2016 09:55:25 iOS
3 25/6/2016 09:57:40 iOS
1 25/6/2016 10:01:59 iOS
2 25/6/2016 10:07:18 Android
1 25/6/2016 10:09:06 iOS
2 25/6/2016 10:09:32 iOS
6 25/6/2016 10:10:58 iOS
3 25/6/2016 10:13:46 Android
3 25/6/2016 10:14:15 PC
2 25/6/2016 10:35:59 Android
2 25/6/2016 10:46:04 iOS
1 25/6/2016 10:47:27 iOS
2 25/6/2016 10:50:13 iOS
1 25/6/2016 10:51:04 Android
2 25/6/2016 11:07:07 iOS
3 25/6/2016 11:14:15 iOS
2 25/6/2016 11:15:48 Android
6 25/6/2016 11:14:51 PC
3 25/6/2016 11:26:12 Android
6 25/6/2016 11:32:06 iOS
2 25/6/2016 11:53:01 iOS
6 25/6/2016 11:54:03 Android
2 25/6/2016 12:06:45 iOS
Bildirim geç geldi 3 25/6/2016 12:15:09 iOS
6 25/6/2016 12:35:05 iOS
Kısa ama şiddetli oldu 6 25/6/2016 12:35:50 iOS
3 25/6/2016 12:52:12 iOS
3 25/6/2016 12:53:57 iOS
2 25/6/2016 13:02:31 Android
3 25/6/2016 13:33:29 iOS
2 25/6/2016 13:34:50 iOS
3 25/6/2016 14:12:34 iOS
3 25/6/2016 02:17:23 iOS
3 25/6/2016 02:18:00 iOS
1 25/6/2016 02:20:43 iOS
6 25/6/2016 14:21:23 iOS
Teşekkürler 6 25/6/2016 03:29:54 iOS
4 25/6/2016 10:57:16 Android
3 25/6/2016 10:57:23 iOS
3 25/6/2016 10:57:35 iOS
2 25/6/2016 10:59:22 Android
2 25/6/2016 11:02:42 Android
6 25/6/2016 11:39:19 iOS
3 25/6/2016 11:41:37 iOS
3 25/6/2016 11:44:36 iOS
1 25/6/2016 03:59:48 iOS
3 25/6/2016 16:03:15 Android
1 25/6/2016 16:06:19 Android
2 25/6/2016 04:12:19 iOS
4 26/6/2016 12:57:05 iOS
2 26/6/2016 01:29:32 iOS
6 26/6/2016 01:32:08 Android
2 26/6/2016 01:33:42 Android
kısa sürdü ama bayağı hissedildi 6 26/6/2016 01:37:10 Android
3 26/6/2016 01:39:24 Android
2 26/6/2016 01:51:44 Android
4 26/6/2016 02:02:17 iOS
6 26/6/2016 02:06:01 Android
4 26/6/2016 02:10:25 Android
4 26/6/2016 02:26:40 iOS
6 26/6/2016 02:28:50 Android
2 26/6/2016 02:29:36 Android
4 26/6/2016 02:35:08 iOS
2 26/6/2016 02:36:01 Android
6 26/6/2016 02:37:56 Android
3 26/6/2016 02:58:10 iOS
1-2 saniyelik bir sarsıntıydı. Devamı gelecek diye korktum 1999'daki gibi faka çok şükür bu kez olmadı. 3 26/6/2016 03:01:55 iOS
6 26/6/2016 03:02:46 Android
2 26/6/2016 03:55:56 PC
1 26/6/2016 04:03:58 iOS
1 26/6/2016 04:27:17 Android
1 26/6/2016 04:32:08 Android
1 26/6/2016 06:37:09 iOS
2 26/6/2016 10:22:10 Android
1 26/6/2016 11:24:16 iOS
3 26/6/2016 11:41:32 iOS
1 26/6/2016 01:24:13 iOS
2 26/6/2016 02:49:29 iOS
11 26/6/2016 14:52:13 iOS
6 26/6/2016 03:23:54 iOS
1 26/6/2016 03:34:38 iOS
2 26/6/2016 03:38:59 iOS
hisetim 6 26/6/2016 17:32:25 Android
1 26/6/2016 05:35:07 iOS
6 26/6/2016 17:39:58 Android
3 26/6/2016 17:42:30 Android
1 26/6/2016 19:48:08 Android
2 26/6/2016 19:59:09 Android
3 26/6/2016 08:04:56 iOS
2 26/6/2016 09:15:41 iOS
2 26/6/2016 21:18:15 iOS
2 25/6/2016 10:23:51 Android
2 25/6/2016 10:25:02 Android
3lu kanepede yatiyordum. bas kismindan sallandigimi hissettim ama ustunde 36 tane kristal bulunan ipli avizede en ufak sallanma yoktu. Oyle olunca deprem degilde basim dondu sandim. 2 25/6/2016 10:25:09 Android
2 25/6/2016 10:25:33 iOS
2 25/6/2016 13:21:36 Android
2 25/6/2016 13:22:55 Android
2 25/6/2016 13:25:22 Android
3 25/6/2016 13:51:12 Android
3 25/6/2016 01:55:41 iOS
1 25/6/2016 13:57:31 Android
2 25/6/2016 17:49:45 Android
1 25/6/2016 17:54:28 iOS
2 25/6/2016 20:00:33 iOS
2 25/6/2016 20:04:32 Android
3 25/6/2016 20:58:55 Android
1 26/6/2016 00:19:56 Android
6 26/6/2016 03:16:12 Android
6 26/6/2016 03:21:55 Android
2 26/6/2016 03:24:53 iOS
6 26/6/2016 03:37:37 iOS
2 26/6/2016 03:41:11 Android
6 26/6/2016 03:46:35 iOS
6 26/6/2016 03:44:50 Android
2 26/6/2016 03:45:19 Android
3 26/6/2016 09:49:16 Android
3 26/6/2016 02:57:54 iOS
Deprem anında bostancı oturmama ragmen asılıncisimler sallanmadı ama yerde duran televizyon sallandı 2 26/6/2016 05:53:06 iOS
It was quick and sudden shock. 6 26/6/2016 10:43:16 iOS
3 26/6/2016 11:54:26 iOS
1 26/6/2016 04:25:58 iOS
6 26/6/2016 23:42:35 Android
1 26/6/2016 23:47:00 Android
Deprem Altan vurma hissi ile hissetim 2 27/6/2016 00:12:11 iOS
Saol 3 27/6/2016 00:33:59 Android
1 27/6/2016 00:50:44 Android
2 27/6/2016 00:51:14 Android
2 27/6/2016 00:57:55 PC
very much 1 27/6/2016 01:57:30 Android
1 27/6/2016 02:03:26 iOS
3 27/6/2016 02:48:38 Android
4 27/6/2016 02:50:49 Android
2 27/6/2016 02:57:26 iOS
3 27/6/2016 03:03:00 Android
1 27/6/2016 03:05:09 Android
6 27/6/2016 04:38:43 iOS
3 27/6/2016 06:50:25 Android
6 27/6/2016 09:40:07 Android
6 27/6/2016 09:40:39 Android
1 27/6/2016 11:17:39 Android
3 27/6/2016 01:00:10 iOS
3 27/6/2016 19:21:51 Android
1 27/6/2016 19:39:44 iOS
3 27/6/2016 07:53:01 iOS
1 27/6/2016 20:31:32 Android
3 27/6/2016 21:55:07 Android
2 27/6/2016 23:28:44 Android
2 28/6/2016 12:49:14 iOS
6 28/6/2016 01:05:16 iOS
2 28/6/2016 01:41:44 Android
6 28/6/2016 03:21:51 Android
Felt like being on a large boat, last short time 4 28/6/2016 07:27:37 iOS
2 28/6/2016 09:12:43 iOS
2 28/6/2016 09:30:34 iOS
2 28/6/2016 10:32:38 iOS
2 28/6/2016 10:50:33 Android
4 28/6/2016 17:51:09 iOS
1 25/6/2016 02:01:28 iOS
2 25/6/2016 02:02:54 iOS
3 25/6/2016 14:04:20 Android
2 25/6/2016 14:06:04 iOS
2 25/6/2016 02:07:33 iOS
6 25/6/2016 09:29:06 iOS
2 25/6/2016 09:54:30 iOS
3 25/6/2016 09:59:22 iOS
3 25/6/2016 23:22:27 Android
6 26/6/2016 04:42:17 Android
2 29/6/2016 01:57:16 Android
2 29/6/2016 10:55:38 iOS
6 29/6/2016 14:58:39 Android
1 29/6/2016 16:21:02 Android
Küçükyalı sahili 2 29/6/2016 20:38:53 Android
Teşekkürler güzel bir uygulama. .. 3 30/6/2016 00:41:22 Android
2 1/7/2016 02:45:49 Android
1 25/6/2016 12:25:40 Android
1 25/6/2016 01:09:38 iOS
3 25/6/2016 13:39:30 Android
Ben hissetmedim 2 25/6/2016 01:42:58 iOS
4 25/6/2016 01:44:05 iOS
2 25/6/2016 11:43:34 iOS
2 25/6/2016 11:45:21 iOS
6 25/6/2016 11:47:47 iOS
İstanbul avcılar gümüşpala için söylemeniz gereken bişey varmı 2 25/6/2016 11:49:09 iOS
2 25/6/2016 23:49:54 iOS
Deprem 6 25/6/2016 11:52:20 iOS
6 25/6/2016 11:52:31 iOS
2 25/6/2016 11:53:30 iOS
2 25/6/2016 23:54:28 iOS
3 25/6/2016 23:55:31 iOS
3 25/6/2016 23:59:20 Android
4 25/6/2016 11:59:35 iOS
3 26/6/2016 02:45:18 iOS
2 26/6/2016 02:45:48 iOS
2 26/6/2016 02:46:17 iOS
3 26/6/2016 16:46:46 iOS
Birkaç saniye sürdü ve beni uyandırdı. Yatağımın konumuna göre ayak ve baş ucuna doğru birkaç kez sarstı yani güneydoğu ve kuzeybatı yönünde. 2 26/6/2016 16:53:21 iOS
2 26/6/2016 09:23:41 iOS
3 26/6/2016 09:27:03 iOS
Atakent kalici konutlatda kaliyoruz ayi. 24ündeki 3.6 depreme iyi hissettim fakat bu depremi hic hisetmedik 1 26/6/2016 10:13:59 iOS
2 26/6/2016 10:16:12 iOS
2 26/6/2016 10:18:16 iOS
1 27/6/2016 01:11:33 iOS
1 27/6/2016 02:10:36 iOS
1 27/6/2016 02:22:31 Android
2 27/6/2016 02:30:57 iOS
2 27/6/2016 02:33:45 iOS
2 27/6/2016 04:44:37 iOS
2 27/6/2016 09:26:40 iOS
6 27/6/2016 14:05:37 iOS
1 27/6/2016 02:47:17 iOS
1 27/6/2016 16:05:34 Android
1 28/6/2016 01:57:53 Android
1 28/6/2016 02:06:28 Android
1 28/6/2016 02:24:59 Android
1 28/6/2016 02:25:01 iOS
3 28/6/2016 02:26:55 iOS
6 28/6/2016 02:30:37 iOS
4 28/6/2016 19:53:40 Android
6 29/6/2016 00:21:42 PC
4 30/6/2016 12:26:21 Android
Kötü vurdu 6 26/6/2016 00:44:53 iOS
1 26/6/2016 00:50:35 Android
1 26/6/2016 05:03:34 Android
6 26/6/2016 05:09:56 iOS
6 26/6/2016 07:18:31 iOS
I live on the northern part of Istanbul where it is rare to feel tremors. This one was felt, although, lightly. 2 26/6/2016 08:42:53 iOS
2 26/6/2016 06:06:10 iOS
1 26/6/2016 18:07:05 Android
2 26/6/2016 21:50:25 Android
1 27/6/2016 01:49:04 Android
2 27/6/2016 04:18:37 Android
6 28/6/2016 16:00:07 Android
1 29/6/2016 03:32:50 Android
Hafif hissettim 3 kattayım ve üstümde bir kat daha daire var sıkıntı olurmu 3 29/6/2016 05:27:34 iOS
3 29/6/2016 14:19:19 Android
2 30/6/2016 09:35:28 iOS
6 27/6/2016 02:38:59 Android
6 27/6/2016 03:16:34 iOS
1 27/6/2016 03:31:30 Android
1 27/6/2016 03:39:24 iOS
1 27/6/2016 04:03:39 iOS
2 28/6/2016 04:58:37 iOS
2 28/6/2016 21:16:59 iOS
4 29/6/2016 04:06:25 Android
2 29/6/2016 13:13:49 iOS
3 1/7/2016 05:39:08 iOS
1 29/6/2016 08:15:10 Android
2 25/6/2016 17:17:14 Android
6 25/6/2016 23:34:42 Android
3 26/6/2016 12:04:34 iOS
2 26/6/2016 00:04:41 Android
2 26/6/2016 12:08:12 iOS
3 25/6/2016 23:31:08 Android
3 26/6/2016 00:10:58 Android
2 26/6/2016 12:14:12 iOS
6 25/6/2016 15:17:42 Android
6 25/6/2016 15:22:45 Android
2 25/6/2016 16:17:02 Android
6 25/6/2016 04:21:24 iOS
2 26/6/2016 11:14:36 iOS
3 28/6/2016 08:13:00 Android
2 26/6/2016 04:16:55 Android
3 26/6/2016 04:19:46 Android
2 25/6/2016 19:26:56 Android
Kanepede yatma esnasında sarsıldım 2 26/6/2016 04:22:15 iOS
1 26/6/2016 09:37:10 iOS
1 25/6/2016 15:29:32 iOS
Oturdugumuz binaya guvenmiyorum 6 26/6/2016 00:24:04 PC
2 26/6/2016 12:26:00 iOS
2 26/6/2016 00:26:17 Android
depremlerin ne zaman olacağı belli değil ama herşey için gereken önlem alınmalı diye düşünüyorum 6 26/6/2016 00:30:41 Android
2 26/6/2016 00:33:46 iOS
2 26/6/2016 12:34:35 iOS
2 26/6/2016 00:34:46 Android
6 26/6/2016 00:38:17 Android
1 26/6/2016 00:38:45 iOS
1 26/6/2016 12:40:32 iOS
2 25/6/2016 15:31:12 Android
2 25/6/2016 03:36:57 iOS
2 25/6/2016 18:06:03 iOS
6 25/6/2016 18:50:37 PC
4 25/6/2016 18:58:15 Android
3 25/6/2016 22:12:54 iOS
2 25/6/2016 20:45:17 iOS
6 25/6/2016 22:13:58 Android
depremin başlangıcında bir uğultu ve hemen sonrasında yerden sallantı hissettim... 2 25/6/2016 22:18:24 Android
2 25/6/2016 22:23:26 iOS
3 25/6/2016 10:25:11 iOS
2 25/6/2016 04:24:34 iOS
3 25/6/2016 23:04:36 iOS
2 26/6/2016 12:43:03 iOS

Tarih (TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Rms Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer
Toplam Deprem Sayısı Minimum M Maximum M