Büyüklük: 4,9 (Mw)
Yer: ERBAA - TOKAT
Tarih: 9/10/2015 17:39:15 (TS)
Enlem: 40.6643
Boylam: 36.6810
Derinlik: 20.17 (Km)

En Yakın 5 Yerleşim Merkezi

Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km)
Türkiye TOKAT ERBAA TEPEKISLA 2,18
Türkiye TOKAT ERBAA AGCAALAN 2,35
Türkiye TOKAT ERBAA DOGANYURT_MrkKöy 3,55
Türkiye TOKAT ERBAA YOLDERE 4,13
Türkiye TOKAT ERBAA CAKIR 4,65

Büyük İllere Uzaklığı

Ülke İl İlçe Köy Mesafe (Km)
Türkiye ANKARA Merkez - 335.68
Türkiye ERZURUM Merkez - 399.3
Türkiye ISTANBUL Merkez - 650.95
Türkiye ANTALYA Merkez - 669.64
Türkiye IZMIR Merkez - 856.69

KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ DOĞU VE ORTA KESİMİNİN ÖZELLİKLERİ

Varto (Muş) - Kazan (Bingöl) Arası: KAF'nın doğuda Karlıova ile batıda Kazan arasında, yaklaşık 60 km uzunlukta ve çok sayıda birbirine paralel ve/ veya birbirini tamamlayan K65B gidişli kırıklardan oluşan en doğudaki bölümü, Varto-Kazan arası bölümü olarak adlandırılmaktadır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, Karlıova'nın 12 km doğusunda Kargapazarı civarında DAF ile birleşir. Kargapazarı'ndan doğuya Varto'ya doğru doğrusal bir şekilde devam eder. Varto'nun birkaç km doğusunda belirginliğini yitirir. Kargapazarı-Varto arasında fay boyunca sed gölleri ve fay vadicikleri gelişmiştir. Şaroğlu (1985), fayın kuzey bloğunun güneye göre 1000 m yüksekte bulunduğunu savunmaktadır. Bu durum, Kargapazarı-Varto arasında KAF'ın eğim atım bileşeninin olduğunu göstermektedir. 1966 Varto-Muş (Ms=6.9) bu segmentin en önemli depremidir.

Kazan (Bingöl) - Tanyeri (Erzincan) Arası: KAF'nın doğuda Kazan ile batıda Tanyeri arasında yer alan yaklaşık 85 km uzunluktaki bölümü, Kazan-Tanyeri adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). KAF, Kazan'ın 5 km batısında belirginliğini kaybederken, Kazan ile Tanyeri arasında belirgin olarak izlenir.

Erzincan - Koyulhisar (Sivas) Arası: KAF'ın doğuda Erzincan ile batıda Koyulhisar arasında yaklaşık 155 km uzunlukta ve K70B doğrultulu bölümü Erzincan-Koyulhisar bölümü olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Bu bölümde fay yer yer 5 km genişliklere ulaşır ve birkaç yerde sıçramalar yapar.

Koyulhisar (Sivas) – Niksar (Tokat) Arası: KAF'ın doğuda Koyulhisar ile batıda Niksar arasında uzanan yaklaşık 118 km uzunlukta ve BKB-DGD gidişli parçası Koyulhisar-Niksar bölümü olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). KAF, Suşehri batısında ve Koyulhisar doğusunda 2.5 km genişlikte bir sıçrama yapar. Koyulhisar-Niksar arasında çok belirgin olan fay, Kelkit vadisini izler. Bu bölümde fay çok dar bir zon halinde uzanır. KAF'ın Erzincan-Niksar arasındaki bölümü 1939 depreminde (Ms=7.9) hareket etmiş ve 340 km uzunlukta bir yüzey faylanması meydana getirmiştir. Kırık boyunca 3.5 metrelik sağ yönlü ötelenmeler ölçülmüştür (Pamir ve Ketin 1946).

Niksar (Tokat) – Taşova (Amasya) Arası: KAF'ın doğuda Niksar ile batıda Tekke (Taşova) arasında kalan yaklaşık 60 km uzunlukta ve K64D gidişli parçası, Niksar-Taşova bölümü olarak adlandırılmıştır. (Şaroğlu vd. 1987). KAF, Niksar'ın GB'sında belirgin olarak iki kola ayrılır. Güneydeki kol Ezinepazarı Fayı olarak adlandırılmış ve KAF'dan ayrı olarak ele alınmıştır. Bu fay, Niksar yakınlarında (37°D) anakoldan ayrılarak Anadolu Blok’unun iclerine doğru, yaklaşık 200 km boyunca (34°D),belirgin olarak izlenir (Erturaç&Tüysüz 2010). Bu bölüm doğuda Niksar'dan başlar, Erbaa güneyinden geçer ve Taşova güneyinde Tekke'ye kadar devam eder. Bu bölümde fay, 2 km içerisinde değişen aralıklarla uzanan iki ana kırıktan oluşur.

Taşova (Amasya) – Havza (Samsun) Arası: KAF'ın Taşova ile Havza arasında yer alan yaklaşık 72 km uzunlukta ve K70B genel gidişli parçası, Taşova-Havza arası bölümü olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Erbaa güneyinde Tekke köyüne kadar devam eden KAF, kuzeye 13 km'lik bir sıçrama yaparak Taşova KB'sında yeniden görünür. Yer yer 7 km genişlikte bir zon halini alan fay, özellikle Taşova-Ladik arasında çok belirgindir (Şaroğlu vd. 1987).

Köprübaşi (Samsun) - Kargı (Çorum) Arası: KAF'nın doğuda Köprübaşı ile batıda Kargı arasında yer alan yaklaşık 94 km uzunluktaki bölümü, Köprübaşı-Kargı arası bölümü adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). KAF, Ladik-Havza arasında K70B gidişi ile çok belirgin olup, Havza'nın 4 km kuzeyinde çok sayıda zona dönüşerek bu belirginliğini kaybeder. Bu kesimden yaklaşık 9 km batıda, Köprübaşı yakınlarında tekrar morfolojik olarak belirginleşir.

Kargı (Çorum) – Ilgaz (Kastamonu) Arası: KAF'ın Doğuda Kargı ile batıda Ilgaz arasında yer alan yaklaşık 80 km uzunlukta ve K60D genel gidişli bölümü, Kargı-Ilgaz arası bölümü olarak adlandırılmaktadır (Şaroğlu vd. 1987). Fay Kargı ovası güneyinde Kızılırmak vadisini birkaç km izledikten sonra Mandıra Köyü yakınlarında tekrar görünür. Mandıra köyü ile batıda Karamemetler (Ilgaz) arasında 80 km kesiksiz olarak izlenir.

Ilgaz (Çankırı) – İsmetpaşa (Karabük) Arası: Şaroğlu vd. (1987), son 50 yılda olmuş depremlerin etki alanlarını dikkate alarak, KAF'ın Ilgaz-Abant arasında yer alan kesimini, Ilgaz-İsmetpaşa, İsmetpaşa-Yeniçağa ve Yeniçağa-Abant olmak üzer üç alt bölüme ayırmıştır. KAF'ın Doğuda Memetler köyü (Ilgaz) ile batıda İsmetpaşa arasında yer alan yaklaşık 69 km uzunlukta ve K10D genel gidişli bölümü, Ilgaz-İsmetpaşa bölümü olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Ilgaz-İsmetpaşa arasında yer alan KAF'ın bu bölümünde, 1951 yılında Ms=6.9 ve 1953 yılında Ms=6.0 büyüklüğünde iki yıkıcı deprem meydana gelmiştir. 1951 depreminde en fazla hasar fayın güneyinde yer alan Kurşunlu'da gözlenmiştir.

İsmetpaşa (Karabük) – Yeniçağa (Bolu) Arası: KAF'ın İsmetpaşa-Yeniçağa arasında, yaklaşık 47 km uzunlukta ve K80D genel gidişli bölümü, İsmetpaşa-Yeniçağa arası bölümü olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Bir zon şeklinde gelişmiş olan bu bölüm, morfolojik olarak çok belirgindir. İsmetpaşa Segmenti’nin 1944 depreminden sonra belirgin bir krip hareketi gösterdiği gerek Jeofizik ve Jeodezik yöntemlerle, gerekse yapılan arazi çalışmaları sonucunda yüzeydeki yapılarda izlenmektedir. Bu segment üzerindeki krip hareketi ilk defa 1969 yılında Ambraseys tarafından, 1957 yılında inşa edilen Devlet Karayolu bakım istasyon duvarında 1957’den 1969 yılına kadar 20 mm/yıl olarak hesaplanmıştır (Mekik ve diğ. 2013).

Yeniçağa (Bolu) – Abant (Bolu) Arası: KAF'ın doğuda Yençağa gölü ile batıda Abant Gölü batısı (Güney Mahallesi) arasında uzanan yaklaşık 75 km uzunlukta ve K75D genel gidişli bölümü, Yeniçağa- Abant arası bölümü olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Bu bölümde dar bir zon halinde uzanan KAF, Bolu ovasını morfolojik olarak güneyden sınırlar. Demirtaş (2000), Bolu ovası güneyinde fayın genelde sıkışmalı sıçramalar yaptığını ve değişik kesimlerinde çok sayıda pozitif çiçek yapılarının gelişmiş olduğunu belirtmektedir.

Abant (Bolu) – Akyazı (Sakarya) – Geyve (Sakarya) Arası (Dokurcun Vadisi): KAF'ın Abant Gölü-Dokurcun Vadisi-Geyve arasında kalan hemen hemen D-B genel gidişli bölümü, Abant-Akyazı-Geyve arası bölüm olarak adlandırılmaktadır (Şaroğlu vd. 1987). KAF, Abant batısında, Güney mahallesi yakınında iki kola ayrılarak batıya doğru devam eder ve 10 km genişlikte bir zon haline dönüşür (Şaroğlu vd. 1987, Demirtaş 1993, Demirtaş 2000). Fay, Dokurcun vadisinin batısında, iki ana kola ayrılır. Kuzeydeki kol, KB yönünde Karapürçek ve Sapanca'ya doğru uzanır. Güney kol, Dokurcun vadisinin batısından GB yönünde Geyve ovasına doğru devam eder. Dokurcun vadisinde fay, D-B genel gidişli olup, Güney Mahallesinden başlayan iki kırık arasındaki genişlik batıya doğru artar.

Kaynaşlı (Bolu) – Düzce (Bolu) – Akyazı (Sakarya) Arası: KAF’ın Almacık bloğu kuzeyinde, doğuda Kaynaşlı ile Düzce ve batıda Akyazı arasında uzanan yaklaşık 65 km uzunluktaki bölüm, Kaynaşlı-Düzce arası bölüm olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, Kaynaşlı doğusunda, Meşelik köyü ile Değirmenbaşı köyü arasındaki 13 km’lik parçasında, belirgin olup sağ yönlü doğrultu atım göstermektedir. Değirmenbaşı-Çayköy arasındaki 24 km’lik bölümde D-B gidişli fay, Düzce ovasını güneyden sınırlar. Fay, Çayköy-Hanaklı arasında, dağlık alanda yer alan fay, Aksu ve Fabrika derelerini izlemektedir. Hanaklı-Akyazı arasında, dar bir hat boyunca uzanan fay, Akyazı ovası ile Almacık bloğunu birbirinden ayırır. Çayköy- Akyazı arasında, 29 km’lik bölümde fay K74D gidişlidir. 1943 depremi (Ms=6.6) bu bölümde yer alan fayın batı tarafında meydana gelmiştir.

 

KAFS DOĞU VE ORTA KESİMİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN  TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEM (M ≥ 5.5) DEPREM AKTİVİTESİ:

Tarihsel Dönem Depremleri: 1575 Erzincan, 1579 Amasya – Çorum, 17 Ağustos 1668 Anadolu, 29 Aralık 1776 Vezirköprü, 20 Ocak 1777 Amasya, 18 Temmuz 1784 Kığı depremleri.

Aletsel Dönem Depremleri: 9 Şubat 1909 Enderes-Sivas, 25 Haziran 1910 Osmancık-Çorum, 24 Ocak 1916 Tokat-Samsun, 9 Haziran 1919 Tokat, 18 Mayıs 1929 Suşehri-Sivas, 26 Aralık 1939 Erzincan, 12 Kasım 1941 Erzincan, 11 Aralık 1942 Osmancık-Çorum, 20 Aralık 1942 Erbaa-Tokat, 20 Haziran 1943 Hendek-Sakarya, 26 Kasım 1943 Ladik-Samsun, 1 Şubat 1944 Gerede-Bolu, 31 Mayıs 1946 Üstükran-Muş, 17 Ağustos 1949 Elmalıdere-Erzurum, 13 Ağustos 1951 Çerkeş-Çankırı, 7 Eylül 1953 Çerkeş-Çankırı, 26 Mayıs 1957 Abant-Bolu, 7 Temmuz 1957 Büyüksu-Bolu, 2 Nisan 1959 Gölcük-Kocaeli, 25 Ekim 1959 Varto-Muş, 7 Mart 1966 Tepeköy, 19 Ağustos 1966 Varto-Muş, 22 Temmuz 1967 Mudurnu-Bolu, 26 Temmuz 1967 Kığı-Bingöl, 24 Eylül 1968 Kığı-Bingöl, 15 Mart 1978 Pülümür-Tunceli, 13 Mart 1992 Erzincan, 15 Mart 1992 Pülümür-Tunceli, 12 Mart 2005 (M = 5.6), 14 Mart 2005 (M = 5.9) Ve 24 Mart 2005 (M = 5.4) Karliova-Bingöl, 12 Mayıs 2005 Reşadiye-Tokat, 6 Haziran 2005 Karlıova-Bingöl, 30 Temmuz 2009 Çağlayan-Erzincan, 22 Eylül 2011 Refahiye-Erzincan depremleri.

 

Kaynak:

  • Demirtaş, R.  Türkiye Diri Fayları, Deprem Etkinlikleri, Paleosismolojik Çalışmalar ve Gelecek Deprem Potansiyelleri. 

  • F. Tuba Kadirioğlu, Recai F. Kartal, Tuğbay Kılıç, Doğan Kalafat, Tamer Y. Duman, Selim Özalp, Ömer Emre, An Improved Earthquake Catalogue (M ≥ 4.0) For Turkey And Near Surrounding (1900-2012). 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, İstanbul Aug. 25-29,2014.Page:411-422 (Proceedings Book)

Ajans FDSN Kod Lokasyon Faz Kalite Zaman (UTC) Residuel Polarite Hypo Ağırlık Mesafe M/A
DDA TU AMSY - P I 2015/10/09 14:39:28.12 -0.2300 1 1 0 71.46 M
DDA TU SAMS - P I 2015/10/09 14:39:31.04 0.2700 -1 1 0 87.85 M
DDA TU HAVZ - P I 2015/10/09 14:39:31.97 0.2600 1 1 0 92.92 M
DDA TU ORDU - P I 2015/10/09 14:39:33.79 0.1300 1 1 0 105.41 M
DDA TU 5803 - P I 2015/10/09 14:39:34.52 0.0000 0 1 0 452.28 M
DDA TU CKRK - P I 2015/10/09 14:39:35.90 -0.4500 1 1 0 119.72 M
DDA TU CUZAR - P I 2015/10/09 14:39:37.30 0.1000 -1 1 0 126.45 M
DDA TU AMSY - S I 2015/10/09 14:39:38.06 0.1200 0 1 0 71.46 M
DDA TU SUSE - P I 2015/10/09 14:39:38.92 -0.2400 1 1 0 138.37 M
DDA TU HACI - P I 2015/10/09 14:39:39.12 0.5900 1 1 0 133.95 M
DDA TU CUSAR - P I 2015/10/09 14:39:39.85 -0.0900 -1 1 0 143.42 M
DDA TU COAL - P I 2015/10/09 14:39:40.34 -0.8300 1 1 0 150.45 M
DDA TU CTAK - P I 2015/10/09 14:39:41.82 -0.8100 1 1 0 159.40 M
DDA TU SAMS - S I 2015/10/09 14:39:42.22 0.0500 0 1 0 87.85 M
DDA TU CUKAN - P I 2015/10/09 14:39:43.46 0.0500 -1 1 0 164.15 M
DDA TU HAVZ - S I 2015/10/09 14:39:44.14 0.3200 0 1 0 92.92 M
DDA TU ALUC - P I 2015/10/09 14:39:45.09 -0.5400 1 1 0 180.15 M
DDA TU KAGI - P I 2015/10/09 14:39:46.84 -0.7700 1 1 0 192.48 M
DDA TU SINO - P I 2015/10/09 14:39:46.92 -0.3900 -1 1 0 194.71 M
DDA TU REFA - P I 2015/10/09 14:39:47.13 -0.7000 1 1 0 195.85 M
DDA TU ORDU - S I 2015/10/09 14:39:47.14 -0.0800 0 1 0 105.41 M
DDA TU SINO - P I 2015/10/09 14:39:47.36 -0.3900 0 1 0 194.71 A
DDA TU BOYA - P I 2015/10/09 14:39:47.42 -0.2100 1 1 0 193.45 M
DDA TU SIRC - P I 2015/10/09 14:39:47.87 -0.3100 1 1 0 197.10 M
DDA TU 5803 - S I 2015/10/09 14:39:49.26 0.0000 0 1 0 452.28 M
DDA TU KELT - P I 2015/10/09 14:39:50.94 -0.7100 1 1 0 225.40 M
DDA TU KEMA - P I 2015/10/09 14:39:50.94 0.2000 -1 1 0 218.91 M
DDA TU GUNE - P I 2015/10/09 14:39:51.47 1.0500 1 1 0 215.68 M
DDA TU CDAG - P I 2015/10/09 14:39:51.69 -0.3500 1 1 0 227.83 M
DDA TU CUGUR - P I 2015/10/09 14:39:51.77 0.6100 -1 1 0 221.62 M
DDA TU HEKM - P I 2015/10/09 14:39:51.90 0.0800 -1 1 0 226.57 M
DDA TU CKRK - S I 2015/10/09 14:39:53.51 1.5900 0 1 0 119.72 M
DDA TU DELI - P I 2015/10/09 14:39:53.72 -0.5500 1 1 0 245.44 M
DDA TU KAST - P I 2015/10/09 14:39:54.31 -0.2800 0 1 0 248.30 M
DDA TU CUZAR - S I 2015/10/09 14:39:54.37 0.9500 0 1 0 126.45 M
DDA TU ILGA - P I 2015/10/09 14:39:55.03 -0.2500 1 1 0 253.00 M
DDA TU HACI - S I 2015/10/09 14:39:55.07 -0.7000 0 1 0 133.95 M
DDA TU MACK - P I 2015/10/09 14:39:55.75 -0.4300 0 1 0 261.71 M
DDA TU AVNS - P I 2015/10/09 14:39:55.77 -0.2200 1 1 0 259.32 M
DDA TU SUSE - S I 2015/10/09 14:39:56.28 -0.5700 0 1 0 138.37 M
DDA GZ KRGN - P I 2015/10/09 14:39:57.14 -0.0500 1 1 0 268.17 M
DDA TU ELDT - P I 2015/10/09 14:39:57.75 -0.3100 1 1 0 275.52 M
DDA TU EUZM - P I 2015/10/09 14:39:58.20 0.1400 0 1 0 277.44 M
DDA TU AKCD - P I 2015/10/09 14:39:58.87 -0.1500 -1 1 0 284.11 M
DDA TU PELI - P I 2015/10/09 14:39:59.54 -0.3500 0 1 0 291.02 M
DDA TU KIRS - P I 2015/10/09 14:39:59.63 -0.3100 1 1 0 290.83 M
DDA TU CUSAR - S I 2015/10/09 14:40:00.28 2.0500 0 1 0 143.42 M
DDA TU TNCL - P I 2015/10/09 14:40:01.13 0.2900 0 1 0 298.77 M
DDA TU 5001 - P I 2015/10/09 14:40:02.08 0.0000 0 1 0 452.28 M
DDA TU FRT - P I 2015/10/09 14:40:02.09 0.2700 0 1 0 307.99 M
DDA TU YAHY - P I 2015/10/09 14:40:02.48 0.4900 1 1 0 307.35 M
DDA TU COAL - S I 2015/10/09 14:40:02.48 2.1200 0 1 0 150.45 M
DDA TU ELZG - P I 2015/10/09 14:40:02.67 0.1700 0 1 0 311.52 A
DDA TU CTAK - S I 2015/10/09 14:40:03.96 1.0300 0 1 0 159.40 M
DDA GZ SRFK - P I 2015/10/09 14:40:04.07 -0.0100 1 1 0 324.58 M
DDA TU BBAL - P I 2015/10/09 14:40:04.40 -0.1300 0 1 0 327.27 A
DDA TU CUKAN - S I 2015/10/09 14:40:05.24 0.9500 0 1 0 164.15 M
DDA TU AKSY - P I 2015/10/09 14:40:05.42 -0.2300 0 1 0 335.64 A
DDA TU NIDE - P I 2015/10/09 14:40:06.25 0.2900 0 1 0 338.49 M
DDA TU ODTU - P I 2015/10/09 14:40:06.25 0.4500 0 1 0 337.83 M
DDA TU CIDE - P I 2015/10/09 14:40:06.57 0.4900 0 1 0 340.12 M
DDA TU KOVA - P I 2015/10/09 14:40:07.00 0.4300 0 1 0 345.27 A
DDA TU ANDN - P I 2015/10/09 14:40:07.13 0.5700 0 1 0 344.17 A
DDA TU KBUK - P I 2015/10/09 14:40:07.19 0.2600 0 1 0 346.32 M
DDA TU ALUC - S I 2015/10/09 14:40:07.37 -0.8200 0 1 0 180.15 M
DDA TU KAHM - P I 2015/10/09 14:40:07.88 0.6700 0 1 0 350.99 M
DDA TU KKUL - P I 2015/10/09 14:40:08.96 0.2500 0 1 0 361.32 A
DDA TU KAH - P I 2015/10/09 14:40:09.13 0.9100 0 1 0 358.67 M
DDA TU MDN - P I 2015/10/09 14:40:09.23 0.7400 0 1 0 360.55 A
DDA TU NAR - P I 2015/10/09 14:40:09.40 0.1800 0 1 0 366.19 M
DDA TU CMDR - P I 2015/10/09 14:40:09.57 1.4700 0 1 0 355.67 M
DDA GZ KZCM - P I 2015/10/09 14:40:09.64 3.5600 0 1 0 339.82 M
DDA TU HCB - P I 2015/10/09 14:40:09.77 0.0800 0 1 0 369.74 M
DDA TU GER - P I 2015/10/09 14:40:09.88 1.8300 0 1 0 355.89 M
DDA TU BOYA - S I 2015/10/09 14:40:10.24 -1.4500 0 1 0 193.45 M
DDA GZ GLBS - P I 2015/10/09 14:40:10.60 4.0400 0 1 0 342.64 M
DDA TU GZT - P I 2015/10/09 14:40:10.75 0.4000 0 1 0 375.72 A
DDA TU SINO - S I 2015/10/09 14:40:11.07 -0.8200 0 1 0 194.71 M
DDA TU AKO - P I 2015/10/09 14:40:11.69 1.6900 0 1 0 371.74 M
DDA TU BTIN - P I 2015/10/09 14:40:12.20 0.3700 0 1 0 386.33 M
DDA TU KAGI - S I 2015/10/09 14:40:12.37 0.7300 0 1 0 192.48 M
DDA TU BCAM - P I 2015/10/09 14:40:12.88 0.5200 0 1 0 389.16 M
DDA TU REFA - S I 2015/10/09 14:40:13.24 1.2200 0 1 0 195.85 M
DDA TU DEVR - P I 2015/10/09 14:40:13.35 -0.1700 0 1 0 399.21 M
DDA TU SIRC - S I 2015/10/09 14:40:13.38 0.7200 0 1 0 197.10 M
DDA GZ ESKP - P I 2015/10/09 14:40:14.14 0.0900 0 1 0 402.65 M
DDA TU KIBS - P I 2015/10/09 14:40:14.72 0.0200 0 1 0 408.87 M
DDA TU HANI - P I 2015/10/09 14:40:15.08 0.9600 0 1 0 405.20 A
DDA TU GULE - P I 2015/10/09 14:40:16.36 1.6500 0 1 0 410.34 A
DDA TU DBAD - P I 2015/10/09 14:40:17.21 0.8100 0 1 0 423.53 M
DDA TU HAS - P I 2015/10/09 14:40:17.51 -0.0400 0 1 0 433.22 A
DDA TU KEMA - S I 2015/10/09 14:40:18.27 1.1500 0 1 0 218.91 M
DDA TU KELT - S I 2015/10/09 14:40:19.34 0.6400 0 1 0 225.40 M
DDA TU SURC - P I 2015/10/09 14:40:19.65 -0.4300 0 1 0 452.93 A
DDA TU AUSIV - P I 2015/10/09 14:40:20.28 -0.6600 0 1 0 458.22 M
DDA TU KDHN - P I 2015/10/09 14:40:20.49 -0.4600 0 1 0 458.07 A
DDA TU GUNE - S I 2015/10/09 14:40:21.24 4.6900 0 0 4 215.68 M
DDA TU CUGUR - S I 2015/10/09 14:40:22.37 4.5300 0 0 4 221.62 M
DDA TU HEKM - S I 2015/10/09 14:40:23.03 4.0200 0 0 4 226.57 M
DDA TU CDAG - S I 2015/10/09 14:40:23.61 4.2300 0 0 4 227.83 M
DDA TU SAHE - P I 2015/10/09 14:40:25.10 0.0400 0 1 0 491.17 A
DDA TU KAST - S I 2015/10/09 14:40:27.77 3.9000 0 0 4 248.30 M
DDA TU DELI - S I 2015/10/09 14:40:27.85 4.5600 0 0 4 245.44 M
DDA TU DOGA - P I 2015/10/09 14:40:28.06 -0.0600 0 1 0 516.13 A
DDA TU ILGA - S I 2015/10/09 14:40:28.12 3.0500 0 1 0 253.00 M
DDA TU AVNS - S I 2015/10/09 14:40:29.48 3.1700 0 1 0 259.32 M
DDA TU MACK - S I 2015/10/09 14:40:29.67 3.0400 0 1 0 261.71 M
DDA TU KIZK - P I 2015/10/09 14:40:29.86 1.9200 0 1 0 514.81 A
DDA GZ KRGN - S I 2015/10/09 14:40:34.18 5.7700 0 0 4 268.17 M
DDA TU 5001 - S I 2015/10/09 14:40:35.07 0.0000 0 0 4 452.28 M
DDA TU PELI - S I 2015/10/09 14:40:36.19 3.0700 0 0 4 291.02 M
DDA TU ELDT - S I 2015/10/09 14:40:37.10 7.1800 0 0 4 275.52 M
DDA TU KIRS - S I 2015/10/09 14:40:38.82 5.6000 0 0 4 290.83 M
DDA TU AKCD - S I 2015/10/09 14:40:39.07 7.4400 0 0 4 284.11 M
DDA TU EUZM - S I 2015/10/09 14:40:40.17 10.2400 0 0 4 277.44 M
DDA TU FRT - S I 2015/10/09 14:40:44.55 8.0300 0 0 4 307.99 M
DDA TU YAHY - S I 2015/10/09 14:40:45.34 8.5300 0 0 4 307.35 M
DDA TU TNCL - S I 2015/10/09 14:40:45.49 10.6900 0 0 4 298.77 M
DDA TU ELZG - S I 2015/10/09 14:40:46.10 8.4100 0 0 4 311.52 M
DDA GZ SRFK - S I 2015/10/09 14:40:48.13 7.6700 0 0 4 324.58 M
DDA TU NIDE - S I 2015/10/09 14:40:53.55 9.8100 0 0 4 338.49 M
FocalID EventID Strike1 Dip1 Rake1 Strike2 Dip2 Rake2 FType
1756 313206 281.00 82.00 168.00 13.00 78.00 8.00 MT
1760 313206 311.00 81.00 147.00 47.00 57.00 11.00 FP

MT : Moment Tensor

FP : İlk Varış

Yorum Siddet Tarih Cihaz Fotoğraf
6 9/10/2015 18:32:53 Android
3 9/10/2015 18:33:33 Android
7 9/10/2015 06:36:22 iOS
tokat ta degilim Ordu da yım ama depremi ufakda olsa hissettim 4 9/10/2015 18:38:46 Android
10 9/10/2015 06:42:07 iOS
6 9/10/2015 18:43:08 Android
7 9/10/2015 18:44:04 iOS
6 9/10/2015 18:53:26 Android
7. Kattaki evimiz beşik gibi sallanmis eşim öyle diyor ve halk sokağa dökülmüştü eve geldiğimde bende evde bekliyorum umarım birsey olmaz 2 9/10/2015 18:52:14 Android
3 9/10/2015 18:57:17 Android
1 9/10/2015 06:59:07 iOS
samsunda yım 09.10.2015/ 17.40 da tokat erbağda olan depremi hissettik burdaki deprem şiddeti kaç olarak alındı. 3 9/10/2015 19:10:36 Android
7 9/10/2015 07:16:38 iOS
3 9/10/2015 19:17:35 Android
6 9/10/2015 19:18:13 Android
7 9/10/2015 07:41:43 iOS
! 7 9/10/2015 07:44:11 iOS
7 9/10/2015 19:46:25 iOS
4 9/10/2015 19:51:41 Android
3 9/10/2015 19:57:35 Android
Deprem yaklaşık 79km uzağımızda 5 şiddetinde bir depreme göre fazla bir sarsılma olduğunu söyleyebilirim. Saygılar 3 9/10/2015 20:49:41 PC
çok güzel 2 9/10/2015 20:56:13 Android
6 9/10/2015 20:59:18 Android
6 9/10/2015 20:59:48 Android
Deprem esnasında masa, avize gibi ev eşyaları sallandı. 3 9/10/2015 21:20:19 Android
3 9/10/2015 20:05:39 Android
8 9/10/2015 08:25:00 iOS
3 9/10/2015 20:28:49 Android
Samsunda deprem yönünde 7. Katta 4-5 kere git gel yaşadım. 7 9/10/2015 08:41:23 iOS
6 9/10/2015 22:37:01 Android
6 10/10/2015 00:39:13 Android
6 10/10/2015 00:42:17 PC
10 10/10/2015 00:54:19 iOS
hissettik evet cok kotu bi durumdu 6 10/10/2015 00:57:48 Android
5 10/10/2015 01:55:35 iOS
10 10/10/2015 09:56:28 iOS
6 10/10/2015 23:43:20 Android
sarsıntı oldu ve evde bazı yerler çatladı sıvalar döküldü. 7 11/10/2015 00:35:44 Android
Deprem anında neler yapılacağı hakkında Termede konferans düzenlenirse çok iyi olur. 6 11/10/2015 18:58:06 Android
5 11/10/2015 19:45:36 iOS
5 12/10/2015 09:32:08 iOS
0 12/10/2015 09:52:10 Android
7 9/10/2015 07:34:34 iOS
3 9/10/2015 19:35:26 Android
4 9/10/2015 19:36:06 Android
6 10/10/2015 11:59:50 Android
5 11/10/2015 08:42:10 iOS
7 12/10/2015 08:19:21 iOS
6 9/10/2015 23:10:35 Android
Amasyada amasyapark avm içerisinde bayağı şiddetli hissedilmiştir 6 10/10/2015 01:39:51 iOS
7 10/10/2015 15:45:51 Android
5 12/10/2015 07:06:06 iOS
7 9/10/2015 07:22:28 iOS
6 9/10/2015 22:01:16 Android
6 9/10/2015 22:04:58 Android
6 9/10/2015 22:06:41 Android
0 9/10/2015 22:19:46 Android
4 9/10/2015 23:18:56 Android
3 9/10/2015 23:29:16 Android
6 9/10/2015 23:33:29 Android
5 9/10/2015 23:39:29 iOS
Evimiz ve bulunduğumuz yer baya sallandı ayakta duramadim. Dengeli kaybettim. 6 10/10/2015 00:12:06 PC
7 10/10/2015 00:23:33 iOS
5 10/10/2015 02:32:50 iOS
6 10/10/2015 02:43:53 Android
6 10/10/2015 02:58:46 Android
8 10/10/2015 10:28:19 iOS
6 10/10/2015 13:27:08 PC
4 10/10/2015 13:50:34 Android
2 10/10/2015 23:30:06 Android
7 11/10/2015 07:47:40 iOS
6 11/10/2015 12:56:59 iOS
ilk defa deprem yaşadım çok korktum allahim birdaha gostermesin işallah 6 11/10/2015 18:34:37 Android
6 11/10/2015 19:58:19 Android
6 12/10/2015 05:06:50 Android
5 12/10/2015 05:49:05 iOS
7 10/10/2015 00:08:00 iOS
6 10/10/2015 16:23:38 Android
7 9/10/2015 10:13:05 iOS
6 9/10/2015 17:50:31 Android
7 9/10/2015 17:54:40 iOS
8 9/10/2015 17:57:36 iOS
3 9/10/2015 17:58:12 PC
7 9/10/2015 17:58:58 iOS
6 9/10/2015 18:02:16 Android
Samsun terme 6 9/10/2015 18:02:45 Android
Giresun merkezde hissettim 7 9/10/2015 06:03:05 iOS
7 9/10/2015 18:02:51 iOS
7 9/10/2015 18:05:34 iOS
Hafif siddette hissettim 3 9/10/2015 18:08:09 Android
yataktaydım sallandık 6 9/10/2015 18:08:47 iOS
giresun da da hissedildi, herhangi bir zarar meydana gelmedi. 6 9/10/2015 18:09:00 Android
5 9/10/2015 06:09:23 iOS
3 9/10/2015 18:11:12 PC
3 9/10/2015 18:14:43 Android
5 9/10/2015 18:15:39 iOS
Samsun Terme ilçesinde hissettim. 6 9/10/2015 18:15:40 Android
7 9/10/2015 06:15:57 iOS
İyi Çalışmalar 6 9/10/2015 18:16:48 Android
5 9/10/2015 06:18:36 iOS
3 9/10/2015 18:17:28 Android
5 9/10/2015 06:18:27 iOS
6 9/10/2015 18:23:31 Android
5 9/10/2015 21:09:33 iOS
Samsun da Deprem Oldu Ama Hic Bir Haber Veya Sosyal Medyadan Duyulmadi 3 10/10/2015 01:27:21 Android
6 10/10/2015 02:07:30 Android
7 10/10/2015 02:11:51 iOS
Tokat depremini çok ağır samsunda hisetdik 5 10/10/2015 03:26:17 iOS
6 10/10/2015 14:36:46 Android
6 10/10/2015 14:37:47 Android
Tekrar ne zaman olacak merak ediyoruz 6 10/10/2015 14:56:57 Android

Tarih (TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Rms Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer
Toplam Deprem Sayısı Minimum M Maximum M